ALFA - Menüler
 • ALFA CARİ HESAP PROGRAMI

  Cari Kartı Giriş İşlemleri :

  Cari kartı; Cari hesaplarının yada müşterilerin sabit bilgilerinin girildiği ve kayıtlarının saklandığı
  aynı zamanda hesaplarının (borçlarının-alacağının) takip edildiği bir modüldür. Hareket menüsündeki
  sipariş, irsaliye ve fatura ile entegre olarak çalışmaktadır. Bir fatura, sipariş yada irsaliye girebilmek
  ve cari raporu alabilmek için önce cari kartından, cari sabit girişlerinin yapılması gerekmektedir.

              Cari kartına girişin üç yolu vardır;

  a)     Alfa ana menüden,

  b)     “Cari” menüsü altındaki “Cari kartı kayıtları” seçeneğini kullanarak,

  c)     Klavyeden “F8” kısa yol tuşunu kullanarak.

  Ekrana “Cari Kayıtları” penceresi gelir.

  GENEL BİLGİLER

  Cari Kodu    : Cariye verilecek olan kod girilir. (Bu bir sıra numarası yada sizin belirleyeceğiniz harf yada rakamsal numaradır)

  Cari Adı         : Cari eğer bir şahıs ise adı-soyadı, eğer bir firma ise firmanın adı ve ünvanı girilir.

  Grup              : Cari grubu giriş alanıdır. Carilerin iş alanlarına göre gruplandırılabileceği alandır.

   

  Cari grubu oluşturmak için;

   

  1- “Grup” hanesinin hemen yanında yer alan  butonuna basılır.

  2-  Ekrana gelen “Grup Seç” penceresinde        butonuna basılarak carinin grup bilgisi girilir. Girilen cari grubu       butonuna basılarak
  veya klavyeden “Enter” tuşuna basılarak onaylanır ve “Cari Kartı”na
  aktarılır.

  Cari Tipi : Cari hesaplarınızı birbirinden ayırt etmek için kullanılacak kısımdır. Alıcı, Satıcı , Bayi,
  Personel, Banka, Gelir, Gider, vb. Tip ayırımı sayesinde her bir cari tipine göre, detaylı rapor alınabilir.

   

  “Cari Grup” ve “Cari Tip” tanımı yapmanın diğer bir yolu ise; program ana penceresi üzerinde “Cari” menüsünden “Grup Kodu ve Tip Kayıtları” seçeneği seçilir.

   

  Ekrana gelen “Grup Kayıtları” penceresinden cari grup kodu kaydı ve cari tip kaydı yapılır.

  Cari Adresi, İlçe, İl, www, e-mail, Tel, Fax, Vergi Dairesi, Vergi Numarası bölümlerine cariye ait ilgili
  bilgiler girilir.

  İskonto % : Bu cari ile yapılacak her alışverişte cariye uygulanmak istenilen özel iskonto oranı
  girilir.
  “Iskonto” hanesine girilecek ıskonto değeri fatura kesilirken faturanın "Özel ıskonto" hanesine
  otomatik aktarılacak ve seçilen cariden buradaki belirtilen ıskonto kadar indirim yapılmış olacaktır.

   

  Ödeme Günü (Ö. Günü): Cari’nin ödeme yapacağı gün girilir. Örn: 30 , 60, 90 vb. gibi. Her satışın
  vadesi sabitlenir.

  Kredi Limiti: Carinin borçlanma limiti belirtilir. Kredi Limiti aşılarak yapılan alışverişlerde  “Fatura”
  işlemleri sırasında program sizi uyaracaktır. Satışta bu belirlenen limit aşıldığında program kullanıcıyı uyaracaktır.

  Kara Listede Kayıtlı: Cari ile yapılan alışverişlerde sorun yaşanılıyor ise bu kısımda “EVET” seçeneği seçilir ve bu cari ile yapılan alışverişlerde program sizi uyarır.

  Notu: Kayıt edilen carinin, neden kara listeye alındığı ile ilgili not yazılır.

  Not: Cari ile ilgili özel notlar kayıt edilir.

  1. Yetkili Kişi: Eğer kayıt ettiğiniz cari, bir firma ise firma ile yapılacak işlemlerde iletişim kurulacak yetkili kişinin adı, soyadı, dahili numarası, GSM numarası, E-Mail bilgileri girilir.

  2.Yetkili Kişi: Firmada iletişim kurulacak 2. yekilinin bilgileri girilir.

  3. Yetkili Yada Kefil Kişi: 3. Yetkili kişi yada kefil bilgileri girilir.

   

  Resim  (Logo):

  Carinin daha kolay tanınabilmesi yada hatırlanabilmesi için yetkili kişinin resminin veya firmanın logosunun ekleneceği bölümdür. Resim yada Logo eklemek için “Ekle” butonu, resim yada logoyu silmek için ise
  “Sil” butonu kullanılır. Not kısmına carinin adı yada ünvanı yazılır.

  Cari Kartında bilgi girişi tamamlandıktan sonra pencerenin sağ tarafında bulunan  butonu veya klavyeden
  F5 kısa yol tuşu kullanılır.

   

  Cari Kartı Silme İşlemleri :

  Daha önce girilen bir cari kartı silinmek istenir ise; önce pencere üst kısmındaki cari
  listesinden, silinecek cari seçilerek klavyeden "F7" tuşuna yada pencere üzerindeki "Sil"   
  butonu
  kullanılarak silme işlemi yapılabilir. Eğer silmek istenilen cari kartına bir hareket kaydı işlendiyse
  yani bu kart fatura ve benzeri bir fiş ile işlem gördüyse kart silinemez. Öncelikle “Cari Hareket
  Kayıtları” penceresinden,  yapılan tüm hareketlerin silinmesi gerekmektedir.

  Cari Hareket Kayıtları Giriş İşlemleri :

   

  Cari Hareket Kaydı yapabilmek için öncelikle işlem yapılacak olan cari kartının bulunması gerekir. Bunun için, pencerenin üst kısmında bulunan arama alanlarından bir tanesine (carinin kodunu, adını veya grubunu yazarak, işlem yapılacak olan cari kartı bulunur) bilgi girişi yapılır. (Detaylı bilgi “Cari Kart Arama” bölümünde verilmiştir.)

   

   

  Seçilen carinin bilgileri otomatik olarak ekrana gelir. Cari bilgileri ekrana geldikten sonra yapılacak
  işlemler şu  şekildedir.

                               Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Pencerenin üst kısmında yer alan “2-Cari Hareket Kayıtları” butonu tıklanır.

  Ekrana “Cari Hesap Hareketleri” penceresi gelir.

        

  Ekrana “Yeni Hareket Kayıt Girişi” penceresi gelecektir. Bu pencere üzerinden carinin borcu ve alacağıyla

  ilgili her türlü bilgi girişi yapılabilir.

   

   

  Giriş Tarihi   : İşlem yapılan tarih girilir.

  Vade              : Carinin ödeme yapacağı yada cariden tahsilat yapılacağı günün tarihi girilir.

  Hareket Tipi: Devir, Tahsilat, Tediye, Alış Faturası, Satış Faturası, Müşteri Senedi, Borç Senedi, Müşteri Çeki, Borç Çeki, Karşılıksız Çek, Muhtelif, Dekont işlemlerinden birisi seçilir.

   

   

   

  Durum           : Yapılan alış faturalarının, satış faturalarının, tahsilat, tediye işlemlerinin “Açık” veya “Kapalı” olduğu seçilir. “Kapalı” olarak seçilen Tahsilat, Tediye, Alış Faturası, Satış Faturası  işlemleri “Kasa Defterine” işlenir. “Açık” seçilenler, işlem tamamlanmadığı için “Kasa Defteri”ne işlenmez. Ayrıntılı bilgi “Kasa Defteri” bölümünde verilmiştir.

  Borç              : Carinin borcu girilir.

  Alacak           : Carinin alacağı girilir.

  Açıklama      : Cari veya yapılan işlemle ilgili açıklama yazılır.

  Kaydet          : Kayıt girişi tamamlandıktan sonra “Kaydet” butonu tıklanır ve kayıt işlemi yapıldıktan sonra pencere kapatılır.

   

   

                    

  Tarih Aralığı: Carinin hareketlerinin izlenmek istendiği iki tarih aralığı belirlenir.

  Filtrele           : Tarih aralığı belirlendikten sonra iki tarih aralığındaki cari hareketlerin filtrelenmesi için kullanılır.

  Filtre İptal : Filtreleme işlemi bittikten sonra carinin tüm hareketlerine geri dönmek için kullanılır.

  Toplam Borç, Toplam Alacak, Bakiye kısımlarında ilgili bilgiler görülmektedir.

  Bakiye Onar: Elektrik kesilmelerinde veya bilgisayarda oluşabilecek herhangi bir sorun durumunda hesapların tekrar gözden geçirilerek doğru bir şekilde gösterilmesini sağlayan butondur.

  Detay Aç       : Seçilmiş olan hareket satırının ayrıntılı belgesini açar.

  O.Vade ( Ortalama Vade): “Ortalama Vade Hesabı” penceresinde “Baz Alınacak Tarih” kısmına işlem yapılan tarih yazılır ve ortalama vadesi alınmak istenilen alan seçilerek “Hesapla” butonu tıklanır.

   

   

   

   

  Cari Kara Liste İşlemleri :

                     Yapılan alışverişlerde sorun yaşanılan carilerin kayıt edildiği ve kara listeye alınma notunun  bulunduğu kısımdır. Çok sayıdaki cariler arasından, carilerle yaşanılan sorunların not alındığı ve bir dahaki alışverişlerinde bu kişiyi unutma ihtimalinin olmaması için program kullanıcıyı uyarır. 

   

  Cari Kartı Arama İşlemleri :

              Çok sayıdaki cari arasından, işlem yapılan veya yapılacak olan carinin kartına zaman
  kaybedilmeden hızlı bir şekilde ulaşmak için ; “Cari Kayıtları” penceresinde arama kriterlerinden
  herhangi birisi doldurulur.
  Cari penceresi üst kısmında bulunan "Koduna göre" kutusuna aranacak
  carinin ilk birkaç karakteri girildiği anda aramaya başlar ve girilen karakterle başlayan tüm cariler
  hemen alt kısımda bulunan cari listesinde karşınıza gelir. Aranan cari kodunun tamamı girildiğinde
  listede direkt olarak aranılan carinin seçili olduğu görülür. Aynı işlemler "Cari adına göre", "Gruba
  göre" kutuları içinde geçerlidir.

  Eğer sadece belirli karakterle başlayan cariler görülmek istenirse, bu belirtilen alanlardan birine
  arama yapılmak istenilen carilerin karakterleri girilip “Süz” butonuna basılması yeterli olacaktır.
  Süzme işleminden sonra sadece girilen karakterlerle ilgili olan kayıtlar ekranda listelenir ve diğer
  kayıtlar görülmez. Bu görünmeyen kayıtları yani tümünü tekrar görünür hale getirmek için "Süz İptal"
  butonu kullanılmalıdır.

   

  Cari kartı aramanın diğer bir yolu ise şu şekildedir: Cari kayıtları penceresi üzerindeyken fare sağ
  tuş tıklanarak ekrana gelen menüden “Detaylı Arama Alanı” sekmesi seçilir.

   

   

  Cari kartı aramanın diğer bir yolu ise şu şekildedir: Cari kayıtları penceresi üzerindeyken fare
  sağ tuş tıklanarak ekrana gelen menüden “Detaylı Arama Alanı” sekmesi seçilir.

   

   

  Word ve Excel Programlarına Bilgi Gönderilmesi :

  Programa girilmiş olan Cari bilgilerinin (Cari Kodu, Adı, Grubu, Tipi, Adresi, İl, İlçe, İş Tel, İş Fax,
  www, e-mail, Vergi Dairesi, Vergi No, İskonto, Not, Borcu, Alacağı, Bakiye, Yetkili Kişi Bilgileri)
  ofis programlarına ( word, excel) aktarılmasıdır. Word ve Excel’e aktarılan bilgiler üzerinde
  istenilen değişiklikler  (bilgi ekleme, bilgi çıkartma) yapılabilir.

  Bunun için öncelikle “Cari Kayıtları” penceresinde fare sağ tuş ile tıklanarak “Gönder” seçeneği
  seçilir. Bilgiler Word, Excel veya Web seçeneklerinden hangisine gönderilmek isteniyor ise o
  seçenek tıklanır.

   

   

  Cari Kartı Kopyalamak :

  Mevcut bir cari kartını farklı bir cari kodu ile kayıt etmek için veya mevcut bir cari kartındaki bilgilerin bir kısmını başka bir cari
  kartına aktarmak için kullanılır.

   

  Aktif Kartı Kopyala” butonu tıklandığında ekrana gelen pencereye, yeni cari kartının kodu girilir ve “Tamam”
  butonuna basılır.

   

   Carinin tüm bilgileri farklı bir cari kodu ile kopyalanır. Böylelikle aynı adreste bulunan iki farklı cari için iki
  ayrı kayıt yapılmaz. Bir tanesi kayıt edilerek kopyalanır. Diğer carinin de sadece adı değiştirilerek zaman kaybının önüne geçilir.

   

  Carilere SMS (Mesaj) Göndermek :

  Bu işlemler için “Cari Kayıtları” penceresinde fare sağ tuş kullanılarak açılan pencereden “Gönder” seçeneği, burdanda “Kritere uyanlara SMS gönder” seçeneği kullanılır.

   

  Kritere uyanlara SMS gönder seçeneği tıklandığında ekrana “SMS Gönder” penceresi gelir.

  Kritere uyanlar; Gruba, belli bir ildeki, ilçedeki carilerinize, borçlu olanlara vs. istenilen kritere uyan kayıtların(cari) cep telefonlarına mesaj gönderebilirsiniz.

   

   

   

   

  Ekranın sağ kısmında bulunan butonların fonksiyonları

  Aşağıdaki butonların sol kısımlarında görüldüğü gibi kısayol tuşları yazılı olduğundan aynı özellikler için
  klavye kısa yol tuşları kullanılabilir.

   

   

   

  Cari Kartı Ayrıntılı Rapor İşlemleri:

  Ana pencere üzerinde “Raporlar” menüsünden “Cari” seçeneği kullanılarak cariler ile ilgili çok detaylı raporlara ulaşılabilir.

   

  Cari Sabit Listesi Raporu

  Raporlar menüsünden “Cari” seçeneğinden “Cari Sabit Listesi” bölümü tıklanır.Ekrana gelen “Rapor
  Seç” penceresinde “Baskı Önizlemebutonu tıklanır.

  Baskı Önizlemeyi Tıklayarak Alabilirsiniz..

   

  Ekrana Cari Sabit Listesi gelir. Bu listede Cari Adı, Cari Kodu, Grubu, Cari Tip, Telefon ve o günün tarih bilgileri yer almaktadır.

  Borçlu Cari Hesaplar Raporu

   

  Raporlar menüsünden “Cari” seçeneğinden
  “Borçlu Cari Hesaplar” bölümü tıklanır.Ekrana
  gelen “Rapor Seç” penceresinde “Baskı
  Önizleme
   butonu tıklanır.

   

  Ekrana “Borçlu Cari Hesaplar Listesi” gelir.
  Bu listede cari adı, cari kodu, grubu, borcu,
  alacağı, bakiye bilgileri yer almaktadır.

   

  Alacaklı Cari Hesaplar Raporu

  Raporlar menüsünden “Cari”seçeneğinden
  “Alacaklı Cari Hesaplar” bölümü tıklanır.Ekrana gelen “Rapor Seç” penceresinde “Baskı Önizleme
   butonu tıklanır.

   

  Ekrana “Alacaklı Cari Hesaplar Listesi” gelir.
  Bu listede cari adı, cari kodu, grubu, borcu,
  alacağı, bakiye bilgileri yer almaktadır.

   

   

   

   

   

  Çalışmayan Cariler Listesi Raporu

  Raporlar menüsünden “Cari” seçeneğinden “Çalışmayan Cariler Listesi” bölümü tıklanır.Ekrana gelen “Rapor Seç” penceresinde “Baskı Önizleme  butonu tıklanır.

   

  Ekrana “Çalışmayan Cariler Listesi” gelir. Bu listede cari adı, cari kodu, grubu, cari tipi, telefonu bilgileri yer almaktadır.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Cari Hareket Listesi Raporu :

  Raporlar menüsünden “Cari” seçeneğinden “Cari Hareket Listesi” bölümü tıklanır.Ekrana gelen “Rapor Seç” penceresinde “Baskı Önizlemebutonu tıklanır.

   

   

  Ekrana “Cari Hareket Listesi” gelir. Bu listede tarih, belge no, belge türü, cari kodu, cari adı, açıklama, borç, alacak bilgileri yer almaktadır.

   

   

   

   

  Genel Borç-Alacak Dökümü Raporu :

  Raporlar menüsünden “Cari” seçeneğinden “Genel Borç-Alacak Dökümü” bölümü tıklanır.Ekrana gelen “Rapor Seç” penceresinde “Baskı Önizlemebutonu tıklanır.

   

   

  Ekrana “Genel Borç-Alacak Dökümü”  gelir. Bu listede cari adı, cari kodu, grubu, borcu, alacağı, bakiye  bilgileri yer almaktadır.

   

   

   

   

  Stok Detaylı Cari Hesap Extresi Raporu

  Raporlar menüsünden “Cari” seçeneğinden “Stok Detaylı Cari Hesap Extresi” bölümü tıklanır.Ekrana gelen “Rapor Seç” penceresinde “Baskı Önizlemebutonu tıklanır.

   

   

  Ekrana “Stok Detaylı Cari Hesap Extresigelir. Bu listede tarih, belge no, belge türü, G/Ç (GİREN-ÇIKAN), stok kodu, stok adı  bilgileri yer almaktadır. Bu pencereden tarih aralığı belirlenerek filtreleme işlemiyle stok hareketleri çok rahatlıkla takipedilebilir.

   

   

   

   

  Cari Etiket Dökümü : Raporlar menüsünden “Cari” seçeneğinden “Cari Etiket Dökümü” bölümü tıklanır.

   

   


ALFA - Menüler
      Alfa Program Detayları
      Cari Programı?
      Stok Programı?
      Alış Fatura Programı?
      Satış Fatura Programı?
      İrsaliye Programı?
      Tahsilat & Tediye       Programı?
      Çek & Senet Programı?
      Kasa Programı?
      Databank Programı?
      Programın Özellikleri?