ALFA - Menüler
 • ALFA ÇEK - SENET HESAP PROGRAMI

  ÇEK / SENET KAYIT İŞLEMLERİ

  Tüm çek ve senet işlemlerinin kayıtları (tarihi, vadesi, ciro bilgileri,...) “Tahsil – Tediye” bölümünden yapılmaktadır.

   

  Çek / Senet kaydı, programda işleyiş bakımından aynıdır. Çek / Senet kaydı için öncelikle “Tahsil – Tediye” penceresinde cari bilgilerinin doldurulması ve özelliklede belge tipinin belirlenmesi gerekmektedir.

  Bize ciro edilen bir çekin kaydı yapılırsa;

  Çek kaydı için yapılan işlemler, senet kayıt işlemleriyle aynıdır. Aynı şekilde senet kaydıda yapılmaktadır.

  ÇEK / SENET İŞLEMLERİNİN İPTAL EDİLMESİ VE SİLİNMESİ

  Ekranda iptal edilmek istenilen belge bulunur, fare sağ tuşla tıklanarak “Sil” seçeneğinden “Belgeyi Tümüyle İptal Et” seçeneği seçilir.

  Senet ile ilgili bir işlem yapıldıysa; öncelikle “Çek / Senet” bölümünden senedin silinmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi “Çek / Senet Kayıt ve Hareket İşlemleri” bölümünde, “Çek / Senet Silme İşlemleri” kısmında verilmiştir.

  Senet ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadıysa ekrana aşağıdaki pencereler gelir.

  “Tamam” butonu tıklanır. “Belge Tipi” bölümünde “İPTAL” ibaresi görülür.

  İptal edilen belgenin diğer kartlarla olan bağlantısı kesilir ve bu haliyle saklanır.

  ÇEK / SENETLERDE BİLGİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK

  Değişiklik yapılmak istenilen belge öncelikle iptal edilir. (Ayrıntılı bilgi, çek / senet işlemlerinin iptal edilmesi bölümünde anlatılmıştır.)

  Belgede değişiklik yapılmak isteniyorsa ( satır silmek, satırdaki bilgileri değiştirmek, cari bilgilerini değiştirmek);

  Satır silmek için;

  Bilgi değişikliği yapılmak isteniyorsa, “Belge Tipi” hanesindeki 

  “İPTAL” ibaresi “TAHSİLAT” veya “TEDİYE” olarak değiştirilir.

  Nakit, çek, senet bilgilerinde veya cari bilgilerinde değişiklik yapıldıktan sonra sırasıyla  butonu ve butonu tıklanarak belge tekrar aktif duruma getirilir.

  Böylelikle belge tamamen iptal edilerek bu haliyle bırakılır veya üzerinde yapılmak istenilen değişiklikler varsa yapılarak tekrar aktif duruma getirilir.

   

  SENET BASIM İŞLEMLERİ

  Taksitlendirilmiş tutarlar için senet bastırılmak istendiğinde “Tahsil – Tediye” penceresinde, yazdırılmak istenilen senet seçilir ve butonu tıklanır.

  Doldurulması gereken alanlar doldurulduktan sonra, sadece seçilen senet yazdırılabileceği gibi senetlerin tümü, seri bir şekilde de yazdırılabilir.

   

  MAKBUZ YAZDIRMA İŞLEMLERİ

  Çek / Senet tahsilatı ve tediyesi işlemlerinin sonucunda Tahsilat ve Tediye makbuzu yazdırmak için kullanılır. Bunun için “Tahsil-Tediye” penceresindeki butonu kullanılır.

  DEKONT YAZDIRMA İŞLEMLERİ

  Çek / Senet, Nakit işlem bilgilerinin yer aldığı belgedir. Bunun için “Tahsil-Tediye” penceresindeki butonu kullanılır.

  ÇEK / SENET HAREKET İŞLEMLERİ

  Yapılan tüm çek ve senet kayıtlarıyla ilgili işlemlerin yapıldığı ( Tahsil Et, Bankaya Ver, İptal Et, Ciro Et, Ödeme Yap), durumlarının kontrol edildiği bölümdür. Çek / Senet kaydı “Tahsil – Tediye” bölümünden yapılırken, Çek / Senet Hareket İşlemleri “Çek / Senet” bölümünden yapılmaktadır.

  : Kaydedilmiş fakat hiç işlem görmemiş çek ve senetlerin bulunduğu bölümdür.

  : Portföydeki çek ve senetler, butonuna basılarak tahsil edildikten sonra portföyde olmaktan çıkarak, tahsil edilen çek ve senetler bölümüne aktarılır.

  bölümünde bulunan çek ve senetler; seçeneği tıklanıp,butonuna basıldığında işlem gören çek ve senetlerin bulunduğu bölümdür.

  :

  Portföydeki çek ve senetlerden, ciro edilmek istenilen çek veya senet seçildikten sonra butonuna basılarak, ciro edilecek cari seçilir. Ciro edilen çek veya senet portföyde olmaktan çıkarak, ciro edilen çek ve senetler bölümünde yer alır.

  : Portföydeki çek ve senetler bankaya verilmek istendiğinde, butonuna basılarak, verilmek istenilen banka seçilir. Çek veya senedin verilmek istendiği banka için, cari kartı açılması gerekmektedir. Bunun için “Cari Kartı” penceresinden banka bilgileri girilir ve “Cari Tipi” olarak “BANKA” seçilerek cari kartı kaydedilir.

  butonu tıklandığında ekrana “Banka Seç” penceresi gelir. Bu pencerede “Cari Kartı” na kaydedilen bankalar bulunmaktadır. Bu pencereden çek veya senedin verilmek istendiği banka seçilir ve “Enter” tuşuna basılarak, bankaya verme işlemi gerçekleştirilir.

  : Portföydeki çek ve senetlerden iptal edilmek istenilen seçilir ve butonu tıklanır. Portföyde bulunan çek veya senet, “İptal Edilen Çekler-Senetler” bölümüne aktarılır.

  Bir cariye ait tüm senetlerin genel durumları görülmek isteniyorsa,  butonu tıklanır. Bu pencereden cariye ait çek veya senetlerin genel durumları (portföydekiler, tahsil edilenler, ciro edilenler, bankaya verilenler, senetlerin genel toplamları, gecikme faizleri, iptal edilenler, verilenler, ödenenler, genel toplamları) görülebilmektedir

  Ödemesi geciken çek ve senetlere “Aylık Gecikme Faizi Değiştir” penceresinden, aylık gecikme faizi uygulanabilir.

  Çek ve senet işlemlerinde dekont yazdırılabilir.


  ÇEK / SENET ARAMA İŞLEMLERİ

  Öncelikle arama yapılacak belgenin türü belirlenir. Yani aramak istenilen belge, çek mi? Yoksa senet mi? Arama işlemi, tarih aralığına ve cariye göre yapılabilmektedir.

   

  ÇEK / SENET SİLME İŞLEMLERİ

  Silinmek istenilen belge seçildikten sonra farenin sağ tuşuyla tıklanır ve “Sil” seçeneğinden “Seçil Satırı Sil” butonu tıklanır. Tavsiye edilen “Tahsil – Tediye” penceresine girerek silinmek istenilen çek veya senedin belgesinin bulunması ve iptal edilmesidir (Ayrıntılı bilgi “Tahsil – Tediyenin İptal Edilmesi” bölümünde verilmiştir.) Listede bulunan tüm belgeler silinmek isteniyorsa “Sil” seçeneğinden “Tüm Satırları Sil” butonu tıklanır.

   

   

  ÇEK / SENET RAPORLARI

  Çek / Senet dökümleri alınabilir, vadesi dolan çek ve senetlerin listesi takip edilebilir. Vadesi dolan çek ve senetleri program her açılışta, kullanıcıya otomatik olarak bildirmektedir. Çek / Senet raporlarına ulaşmak için; “Raporlar” menüsünden “Çek / Senet” seçeneği kullanılır.

  ÇEK / SENET PENCERESİNDEN DİĞER PENCERELERE ERİŞİM

  Çek /Senet penceresinden tek tuşla “Tahsil-Tediye”, “Cari Kart”, “Kasa Defteri”ne ulaşılabilir. Bunun için fare sağ tuşla tıklanır ve erişilmek istenilen pencere seçeneği seçilir.

  WORD VE EXCEL’E BİLGİ GÖNDERME

  Ofis programlarına tek tuşla veri gönderip, istenildiği gibi düzenleme yapılarak çıktı alınabilir. Bunun için fare sağ tuşla tıklanarak, verilerin gönderilmek istendiği ofis programı seçilir.

   

ALFA - Menüler
      Alfa Program Detayları
      Cari Programı?
      Stok Programı?
      Alış Fatura Programı?
      Satış Fatura Programı?
      İrsaliye Programı?
      Tahsilat & Tediye       Programı?
      Çek & Senet Programı?
      Kasa Programı?
      Databank Programı?
      Programın Özellikleri?