ALFA - Menüler
 • ALFA İRSALİYE HESAP PROGRAMI

  Alış (Giriş) İrsaliyesi Giriş İşlemleri

  Alış irsaliyesi; toptancıdan alınan veya depodan gelen ürünlerin taşıma belgesidir. Gelen irsaliyeden mal girişleri yapılabilir veya otomatik olarak fatura bölümüne aktarılabilir.

  Program ana penceresi üzerinde “HAREKET” menüsü tıklanarak “Mal Alış (Giriş) İrsaliyesi” seçeneği seçilir.

  Ekrana “Mal Alış (Giriş) İrsaliyesi” penceresi gelir.

  GENEL BİLGİLER

  İrsaliye No : İrsaliye numarası yazılır.

  Cari Kodu : İşlem yapılmak istenilen carinin kodu seçilir. İşlem yapılacak olan carinin seçilebilmesi için öncelikle “Cari Kartı” penceresinden cariye ait kart oluşturulması gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgi “Cari Kartı” bölümünde “Yeni Bir Cari Kartı Açmak” kısmında anlatılmıştır.) Cari Kodu seçmek için;“Cari Kodu” butonunun hemen yanındaki buton tıklanır veya klavyeden “F2” kısa yol tuşuna basılır ve ekrana “Cari Seç” penceresi gelir.

  Stok Kodu : Bu bölüme, düzenlenen irsaliyeye ait stoklar girilir. Burada yer alması zorunlu olan öğeler; stok cinsi ve miktarıdır. İrsaliyede yer alacak stokları seçmek için klavyeden “F3”kısa yol tuşu tıklanır veya stok kodu hanesinde fareyle tıklandığında ekrana gelen butonu tıklanır ve “Stok Seç” penceresi gelir. Bu pencereden stok, koduna-adına-grubuna göre aranıp bulunur ve “Enter” tuşuna basıldığında stok bilgileri irsaliye penceresine aktarılır.

  Stok bilgileri, irsaliye penceresine aktarılır. Yeni stok eklemek için satır açılmak istendiğinde klavyeden” aşağı ok” tuşu kullanılır.

  Stok girişleri tamamlandıktan sonra butonu tıklanarak alış irsaliyesi kaydedilir.

  Satış (Çıkış) İrsaliyesi Giriş İşlemleri

  Programda gelen ve giden irsaliyelerin işleyişi aynıdır. Sadece “Hareket” menüsünden “Mal Satış (Çıkış) İrsaliyesi” nin belirlenmesi yeterlidir. 

  Ekrana “Mal Satış (Çıkış) İrsaliyesi” penceresi gelir.

  İrsaliye No : Bu numarayı, program otomatik olarak verecektir.

  İrsaliye Tarihi : Bu alana, irsaliyenin düzenlendiği tarih girilir. Program bu alana, otomatik olarak sistemin tarihini atacaktır. Bu tarihi manual olarak ta değiştirebilirsiniz. İrsaliye tarihleri mali açıdan çok önemlidir. Tarihlerin, irsaliye numarasına orantılı olması gereklidir.

  Cari Kodu : İşlem yapılmak istenilen carinin, kodu seçilir. İşlem yapılacak olan carinin seçilebilmesi için öncelikle “Cari Kartı” penceresinden cariye ait kart oluşturulması gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgi “Cari Kartı” bölümünde “Yeni Bir Cari Kartı Açmak” kısmında anlatılmıştır.) Cari Kodu seçmek için; “Cari Kodu” butonunun hemen yanındaki buton tıklanır veya klavyeden “F2” kısa yol tuşuna basılır ve ekrana “Cari Seç” penceresi gelir.

  Stok Kodu : Bu bölüme, düzenlenen irsaliyeye ait stoklar girilir. Burada yer alması zorunlu olan öğeler; stok cinsi ve miktarıdır. İrsaliyede yer alacak stokları seçmek için klavyeden “F3”kısa yol tuşu tıklanır veya stok kodu hanesinde fareyle tıklandığında ekrana gelen butonu tıklanır ve “Stok Seç” penceresi gelir. Bu pencereden stok, koduna-adına-grubuna göre aranıp bulunur ve “Enter” tuşuna basıldığında stok bilgileri, irsaliye penceresine aktarılır.


  Alış İrsaliyelerinin Faturalaştırılması

  Düzenlenen irsaliyelerin tek tek yada toplu olarak faturalandırılması için “Hareket” menüsünden “İrsaliyeleri Faturalandır” seçeneğinden “Alış (Giriş) İrsaliyelerini Faturalandır” seçeneği seçilir.

  Burada öncelikle, irsaliyesi faturalaştırılmak istenilen cari seçilir ve “Yeni Fatura No” kısmına, irsaliyenin faturalaştırılacağı fatura numarası yazılır. Faturalaştırılmak istenilen irsaliyeler, listeden seçilerek alış faturası olarak faturalandırılabilir.

  Bilgiler, “Mal Alış Faturası” penceresine, belirtilen fatura numarasıyla birlikte aktarılır.

  İrsaliye faturalaştırıldıktan sonra mal alış irsaliyesi penceresine gidilip irsaliye bulunur ve irsaliyenin alt kısmında aşağıdaki bilgiler yer alır. İrsaliyenin bağlı olduğu fatura numarası ile faturalaştırıldığına dair bilgi görülmektedir.


  Satış İrsaliyelerinin Faturalaştırılması

  Burada öncelikle, irsaliyesi faturalaştırılmak istenilen cari seçilir ve “Yeni Fatura No” kısmına irsaliyenin faturalaştırılacağı fatura numarası yazılır. Faturalaştırılmak istenilen irsaliyeler, listeden seçilerek alış faturası olarak faturalandırılabilir.

  Bilgiler “Mal Satış Faturası” penceresine belirtilen fatura numarasıyla birlikte aktarılır.

  İrsaliye faturalaştırıldıktan sonra “Mal Satış İrsaliyesi” penceresine gidilip irsaliye bulunur ve irsaliyenin alt kısmında aşağıdaki bilgiler yer alır. İrsaliyenin bağlı olduğu fatura numarası ile faturalaştırıldığına dair bilgi görülmektedir.


  İrsaliyenin İptal Edilmesi

  Kaydedilen bir irsaliye iptal edilmek isteniyorsa veya bilgileri yanlış girildiyse ve düzeltilmek isteniyorsa; irsaliye penceresi üzerinde, fare sağ tuşla tıklanır ve “Sil” seçeneğinden “İrsaliyeyi Tümüyle İptal Et” seçeneği tıklanır.

   

  “Evet” butonu tıklanır.

  Durum hanesinde “İPTAL” ibaresi görülür. Belge iptal edilmek isteniyorsa, belge bu haliyle bırakılır.

  Belgede bilgi değişikliği (cari bilgilerinde, belge tarihinde, stok bilgilerinde) yapılmak isteniyorsa;

  İptal edilen belge üzerinde bilgi ( cari, stok bilgilerinde) değişikliği yapıldıktan sonra “Durum” hanesindeki “İPTAL” ibaresi “SATIŞ” olarak değiştirilir. butonu tıklanarak, üzerinde değişiklik yapılan belge kaydedilir.

   

   

  İrsaliye Numarasının Değiştirilmesi

  Alış veya satış irsaliyesi, doldurulup kaydedildikten sonra “İrsaliye Numarası” değiştirilmek istendiğinde; öncelikle numarası değiştirilmek istenilen irsaliye belgesi iptal edilir. ( Ayrıntılı bilgi “İrsaliyenin İptal Edilmesi” bölümünde verilmiştir.) İrsaliye iptal edildikten sonra, numarası değiştirilecek olan irsaliye belgesi üzerinde fare sağ tuş ile tıklanır ve “İrsaliye No Değiştir” seçeneği seçilir.


  Ekrana gelen “Yeni Fatura Numarası Giriniz” penceresine yeni irsaliye numarası yazılır ve  butonu tıklanır.

  İrsaliye numarasında değişiklik yapıldıktan sonra “Durum” hanesindeki “İPTAL” ibaresi “SATIŞ” olarak değiştirilir. butonu tıklanarak üzerinde değişiklik yapılan belge kaydedilir.

  İrsaliye Penceresinden Diğer Pencerelere Erişim

  İrsaliye penceresinden tek tuşla “Stok Kartı”, “Cari Kartı”na ulaşılabilir. Bunun için fare sağ tuşla tıklanır ve erişilmek istenilen pencere seçeneği seçilir.

  İrsaliyeler İle İlgili Raporlamalar

  İrsaliyeler ile ilgili ayrıntılı raporlar alınmak istendiğinde, ana pencere üzerindeki “Raporlar” menüsünden “İrsaliye” seçeneğinden ayrıntılı raporlara ulaşılabilir.


  Alınmak istenilen rapor türü seçildikten sonra ekrana, “Rapor Seç” penceresi gelir.

   
   

   


ALFA - Menüler
      Alfa Program Detayları
      Cari Programı?
      Stok Programı?
      Alış Fatura Programı?
      Satış Fatura Programı?
      İrsaliye Programı?
      Tahsilat & Tediye       Programı?
      Çek & Senet Programı?
      Kasa Programı?
      Databank Programı?
      Programın Özellikleri?