ALFA - Menüler
 • ALFA KASA PROGRAMI

  Kasa Hareket İşlemleri

  Ekrana “Kasa Kayıtları” penceresi gelir. Kasa Defterine işlenen kayıtlar şunlardır.

  1-     Alış Faturası ve Satış Faturası pencerelerinde, “Durum” hanesi “KAPALI” olarak seçilen faturalar işlenir. Kapalı fatura işlemleri
  kasaya işlenir.

  2-     “Cari Hareket Kayıtları” penceresinde “Hareket Tipi” hanesinde hareket tipi olarak Tahsilat – Tediye – Alış Faturası – Satış
  Faturası seçeneklerinin seçilmesi ve aynı zamanda “Durum” hanesinde “KAPALI” seçeneğinin seçilerek işlem yapılması ve
  kaydedilmesiyle, giren ve çıkan paralar kasa defterine işlenir.

   

   

  3-     Diğer pencerelerden bağımsız olarak doğrudan kasa penceresinden  kasaya giriş ve çıkış işlemleri yapılabilir. Bunun için
  öncelikle işlem yapılacak günün tarihi seçilir. Tarih seçimi için yapılacak işlemler şu şekildedir.

  Kayıt girilecek günün tarihi seçildikten sonra,  butonu tıklanır ve ekrana “Yeni Kayıt Girişi” penceresi gelir.

   

  GENEL BİLGİLER

   

  Giriş Tarihi         : Bu alana, kayıt yapılacak olan günün tarihi seçilir.

  İşlem Tipi           : Kasaya yapılacak işlemin türüne göre “Açık” veya “Kapalı” seçenekleri seçilir.

  Cari Seç             : Kasaya yapılacak giriş veya çıkış işleminin hesabına işlenecek cari seçilir.

  Alanlar doldurulduktan sonra  butonu tıklanır ve  butonuna basılarak pencere kapatılır ve yapılan
  işlem hem kasa kayıtlarına hemde carinin hesap hareketlerine aşağıdaki gibi işlenir.

   

  KASA KAYDINI SİLMEK:

  Yapılan kaydı silmek veya değiştirmek için;

  1- Kasaya doğrudan “Kasa Defteri”nden giriş yapılmış ise silinmek istenilen satır seçilir ve bu pencere üzerinde fare sağ tuş ile
  tıklanarak “Sil” seçeneğinden  yapılmak istenilen işleme ait seçenek seçilir.

   

  Diğer bir yol ise silinecek kayıdı seçip “Kasa Defteri” penceresi üzerindeki  butonunu tıklamaktır.

  Bilgiler yanlış girilmiş ve düzeltme işlemi yapılmak isteniyor ise öncelikle belge silinir. Silme işleminden sonra  
  butonu tıklanır. “Yeni Kayıt Girişi” penceresindeki alanlar doldurularak, yeni kayıt işlemi yapılır.

   

  2-Kasaya aktarılan kayıtlar;

  a- Alış faturası, Satış Faturası pencerelerinden girilmiş ise öncelikle faturalar iptal edilir. ( Alış Faturasının İptali, Satış Faturasının
  İptali bölümlerinde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.) Faturanın iptalinden sonra kasa penceresine gelinerek iptal edilen faturaya ait
  belge bulunur ve üzerinde fare sağ tuş ile tıklanarak silme işlemi gerçekleştirilir.


  b- Kasaya aktarılan kayıtlar;  Cari Hareketler penceresinden Tahsilat, Tediye, Alış Faturası, Satış Faturası olarak girilmiş ise
  öncelikle Cari Kartından cari seçilerek “Cari hareketleri” penceresine gidilir. Bu pencereden silinmek istenilen kayıt seçilerek fare
  sağ tuş ile “Sil” butonundan “Seçili Satırı Sil” seçeneği tıklanarak kayıt silinir.

  Daha sonrada kasa defterine gelinerek cari hareketlerinde silinen kayıt bulunarak buradanda silinir. Yapılan işlemler tamamen
  geri alınacaktır.

   

   

   

  KASA KAYITLARI ARAMA İŞLEMLERİ

  Kasaya aktarılan bir kayıdı bulmak için, hareketlerin görülmek istendiği günün tarihi belirlenir.

   

  KASA HESAPLARININ İZLENMESİ

  Kasa Defteri” penceresinin alt kısmında bulunan alandan kasadaki hesaplar görülebilir.

   

  KASA KAYITLARININ WORD VE EXCEL PROGRAMLARINA GÖNDERİLMESİ

  Kasa Defterine girilmiş olan kasa bilgilerinin (Kasa Tarihi, Fiş No, Belge Tipi, Belge Türü, Açıklama, Giren, Çıkan, Grup,
  Cari Tip Bilgileri) ofis programlarına ( word, excel) aktarılmasıdır. Word ve Excel’e aktarılan bilgiler üzerinde istenilen
  değişiklikler  (bilgi ekleme, bilgi çıkartma) yapılabilir.

  Bunun için öncelikle Excel’e aktarılmak istenilen tarih belirlenir ve “Kasa Defteri” penceresinde fare sağ tuş ile tıklanarak
  “Gönder” seçeneği seçilir. Bilgiler Word, Excel veya Web seçeneklerinden hangisine gönderilmek isteniyor ise o seçenek tıklanır.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ekrana “Farklı Kaydet” penceresi gelir. Bu pencere üzerinde, dosyanın konumu ve adı belirtilerek “Kaydet” butonu tıklanır. Dosya,
  belirtilen adrese, belirtilen konum ile kayıt edilir ve bilgiler Excel sayfasında ayrıntılı bir biçimde görünür.

  Word’e bilgi aktarılmak istendiğinde “Kritere Uyanları Microsoft Word’e Gönder” seçeneğinin seçilmesiyle aynı işlemler yapılır.

  KASA RAPORLARI

   

  Ana pencere üzerinde “Raporlar” menüsünden “Kasa” seçeneği kullanılarak kasa hesapları ile ilgili çok detaylı raporlara
  ulaşılabilir.

   

  GÜNLÜK KASA RAPORU

  Raporlar menüsünden “Kasa” seçeneğinden “Günlük Kasa Raporu” bölümü tıklanır. Ekrana gelen “Rapor Seç” penceresinde,
  rapor alınmak istenilen tarih seçilir.“Baskı Önizleme” butonu tıklanır.
  Ekrana “Kasa Günlük Hesap Özeti” gelir. Bu listede Tarih, Gelir Toplam, Gider Toplam, Bakiye ve o günün tarih bilgileri yer
  almaktadır.

  Kasa Detay Raporu

  Raporlar menüsünden “Kasa” seçeneğinden “Kasa Detay Raporu” bölümü tıklanır.Ekrana gelen “Rapor Seç” penceresinde,
  rapor alınmak istenilen iki tarih aralığı seçilir. “Baskı Önizleme” butonu tıklanır.

  Ekrana “Kasa Detay Raporu” gelir. Bu listede Tarih, Belge No, Belge Türü, Cari adı, Açıklama, Giren, Çıkan ve o günün tarih
  bilgileri yer almaktadır.

   

   

   

   

   


ALFA - Menüler
      Alfa Program Detayları
      Cari Programı?
      Stok Programı?
      Alış Fatura Programı?
      Satış Fatura Programı?
      İrsaliye Programı?
      Tahsilat & Tediye       Programı?
      Çek & Senet Programı?
      Kasa Programı?
      Databank Programı?
      Programın Özellikleri?