ALFA - Menüler
 • ALFA TAHSİLAT TEDİYE HESAP PROGRAMI

  TAHSİLAT-TEDİYE GİRİŞ İŞLEMLERİ :

   

  Bu Pencerede Yapılacak İşlemler:

  1- İşletmenin, Tahsilat (Giriş) ve Tediye (Çıkış) işlemleri yapılır.

  2- Tahsilat / Tediye Makbuzu, Senet, Dekont yazdırılır.

  3- Çek / Senet kaydı yapılır.

  4- Taksitli Satış işlemleri yapılır.

   

  Tahsilat ve Tediye bölümüne girmenin üç yolu vardır;

  a) Ana menüden Tahsil-Tediye butonu tıklanarak,

  b) "Kasa" menüsündeki "Tahsilat Tediye Fişleri" seçeneği ile,

  c) "Ctrl + T" Kısa yol tuşları ile.


  Ekrana, Tahsilat – Tediye ve Taksitlendirme Ekranı gelir.

   

  TAHSİLAT – TEDİYENİN İPTAL EDİLMESİ

   

  Tahsil – Tediye ekranı üzerinde tahsilat veya tediye olarak kayıt edilmiş bir belgeyi iptal etmek için; fare sağ tuşla tıklandığında “Sil” butonundan “Belgeyi

   

  Tümüyle İptal Et” seçeneği tıklanır. “Şimdi aktif olan belge iptal edilip tüm hareketleri geri alınacak. Onaylıyor musunuz?” sorusuna “EVET”  cevabı verilir.

   

  Belge

  tipi hanesindeki ibare “TAHSİLAT” iken “İPTAL” olarak değişir. 

   

  TAHSİLAT – TEDİYEDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK

  Yeni bir kayıt girilip kaydedildikten sonra üzerinde değişiklik yapılmak istenirse öncelikle belgenin iptal edilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi “Tahsilat – Tediyenin İptal Edilmesi” bölümünde verilmiştir. İptal edilen belge üzerinde, yapılmak istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra “Belge Tipi” hanesi “İPTAL” iken “TAHSİLAT” veya “TEDİYE” olarak

  değiştirilir ve  butonu tıklanır. BELGE NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK İÇİN; istendiğinde kullanılır. Bunun için

   

  öncelikle belgenin iptal edilmesi gerekmektedir. Belgeyi iptal etmek için fare sağ tuşla tıklanır,  

  “Sil” seçeneğinden “Belgeyi Tümüyle İptal Et” seçeneği tıklanır. Belgenin iptal edilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi “Tahsilat – Tediye” bölümünün “Tahsilat – Tediyenin İptal Edilmesi” bölümünde verilmiştir. İptal edilen belgenin, belge numarasını değiştirmek için; fare sağ tuşla tıklanarak  seçeneği seçilir.     

  butonu tıklanarak işlem tamamlanır.

  TAHSİLAT – TEDİYE VE TAKSİTLENDİRME RAPORLARI

  Tahsil – Tediye bölümüyle ilgili ayrıntılı raporlar alınmak istendiğinde ana pencere üzerinde "Raporlar" menüsünden "Tahsil-Tediye-Taksit" seçeneğinden;

  1- Tahsilatlar-Taksitli Satışlar Listesi,

  2- İptal Edilen Tahsilatlar-Taksitli Satışlar Listesi,

  3- Tediyeler (Ödeme) Listesi,

  4- İptal Edilen Tediyeler Listesi görülerek çıktı alınabilir.

   

   

  Ekrana “Rapor Seç” penceresi gelir.

   

  ÇEK / SENET KAYIT İŞLEMLERİ

  Tüm çek ve senet işlemlerinin kayıtları (tarihi, vadesi, ciro bilgileri,...) "Tahsil – Tediye" bölümünden yapılmaktadır.

  Çek / Senet kaydı, programda işleyiş bakımından aynıdır. Çek / Senet kaydı için öncelikle "Tahsil – Tediye" penceresinde cari bilgilerinin doldurulması ve özelliklede belge tipinin

  belirlenmesi gerekmektedir.

   

  Bize ciro edilen bir çekin kaydı yapılırsa;

   

  Çek kaydı için yapılan işlemler, senet kayıt işlemleriyle aynıdır. Aynı şekilde senet kaydıda yapılmaktadır.

   

  ÇEK / SENET İŞLEMLERİNİN İPTAL EDİLMESİ VE SİLİNMESİ

  "Tahsil – Tediye" penceresinde iptal edilmek istenilen belge bulunur, fare sağ tuşla tıklanarak "Sil" seçeneğinden "Belgeyi Tümüyle İptal Et" seçeneği seçilir.

   

   

  Senet ile ilgili bir işlem yapıldıysa; öncelikle “Çek / Senet” bölümünden senedin silinmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi “Çek / Senet” bölümünde “Çek / Senet Silme İşlemleri” kısmında verilmiştir. Senet ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadıysa ekrana aşağıdaki pencereler gelir.

   

  Tamam” butonu tıklanır. “Belge Tipi” bölümünde “İPTAL” ibaresi görülür.

   

  ÇEK / SENETLERDE BİLGİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK

  Değişiklik yapılmak istenilen belge öncelikle iptal edilir. (Ayrıntılı bilgi, "Tahsil-Tediye" bölümünün "Çek / Senet İşlemlerinin İptal Edilmesi" bölümünde anlatılmıştır.)

  Belgede değişiklik yapılmak isteniyorsa ( satır silmek, satırdaki bilgileri değiştirmek, cari bilgilerini değiştirmek);

  Satır silmek için;

   

  Bilgi değişikliği yapılmak isteniyorsa, “Belge Tipi” hanesindeki                                         

  “İPTAL” ibaresi “TAHSİLAT” veya “TEDİYE” olarak değiştirilir. Nakit, çek, senet bilgilerinde veya cari bilgilerinde değişiklik yapıldıktan sonra sırasıyla   butonu ve    butonu tıklanarak belge tekrar aktif duruma getirilir. Böylelikle belge tamamen iptal edilerek bu haliyle bırakılır veya üzerinde yapılmak istenilen

  değişiklikler varsa  yapılarak tekrar aktif duruma getirilir.

   

   

  TAKSİTLİ SATIŞ GİRİŞ İŞLEMLERİ

  Carilere ait taksit hareketlerinin oluşturabileceği bölümdür. "Tahsil – Tediye" penceresinden yapılacak taksitler;

  1- Taksitlerin her birisi teker teker girilerek taksit tarihleri ve taksit miktarları isteğe göre belirlenmektedir.

  2- "Otomatik Taksitlendirme" seçeneğiyle eşit taksit tutarları aylara göre tek bir işlemle girilebilmektedir.

   

  1- Taksitler teker teker girilerek taksit tutarları ve taksit tarihleri isteğe göre belirlenecekse; "Tahsil – Tediye" penceresinden cari bilgileri ve belge bilgileri doldurulur.

   

   butonları tıklanarak istenildiği kadar taksit girilebilir.  butonu tıklanarak işlem tamamlanır.

   

   

  Taksitlerin teker teker girilmesi durumunda taksit tarihleri ve taksit miktarları istenildiği gibi ayarlanabilir. 2- “Otomatik Taksitlendirme” yapmak için “Tahsil – Tediye” penceresinde öncelikle      butonu tıklanarak boş bir belge açılır.

   

   

  Toplam Tutar: Bu alana taksitlendirilecek toplam tutar yazılır. 

  Alınan Peşinat: Bu taksit için, alınan peşinat miktarıdır. Satış sırasında peşin para alınmıştır ve geri kalan kısım taksitlere bölünecektir.

  Peşinat Tarihi: Peşinatın alındığı tarihtir.

  Taksit Sayısı: Yapılmak istenilen taksit sayısı yazılır.

  Taksit Tutarı : Bu alanı program otomatik olarak belirler. Taksit adedi ve peşinat miktarına göre taksit miktarı otomatik olarak belirlenir.

  Yüzde % : Taksitlere, aylık uygulanmak istenilen % faiz miktarı yazılır. 

  Tutarı : Bu alanı program otomatik olarak belirler. Belirlenen % miktarının, YTL karşılığı otomatik olarak hesaplanır.

  Yapılan taksitler ekranda görülmektedir.

  TAKSİTLERİN İPTAL EDİLMESİ

   

   

   

  Eğer  butonu tıklandıktan sonra taksitlendirme işleminin tümü iptal edilmek isteniyorsa; fare sağ tuş tıklanarak “Sil” seçeneğinden “Belgeyi Tümüyle İptal Et” tıklanır.

  Yapılan taksitlerden bir tanesi iptal edilmek isteniyorsa, silinmek istenilen taksit seçildikten sonra “Sil” seçeneğinden “Seçili Satırı Sil” tıklanır. Belge iptal edildikten sonra “Belge

  Tipi” hanesinde “İptal” ibaresi yer alır ve belge bu haliyle saklanır.

  TAKSİTLİ SATIŞ BİLGİSİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK

  Belge üzerindeki bilgiler yanlış girilerek kaydedilmişse ve düzeltilmek isteniyorsa öncelikle belge iptal edilir. (Ayrıntılı bilgi “Tahsil Tediyenin İptal Edilmesi” bölümünde verilmiştir.) İptal edilen belgede düzeltilmek istenilen taksit bilgileri ise; (Dikkat edilmesi gereken:  Öncelikle belge tipinin değiştirilmesidir.)

   

   

  Belge tipi tahsilat veya tediye olarak değiştirilir, taksit satırları seçilerek düzeltmeler yapılır ve  butonu tıklanır ve  butonu tıklanarak işlem tamamlanır. Düzeltilmek istenilen cari bilgileri veya belge bilgileri ise; (Dikkat edilmesi gereken:  Öncelikle belge tipinin değiştirilmesidir.)

   

  Belge tipi, tahsilat veya tediye olarak değiştirilir, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ve  butonu tıklanarak işlem tamamlanır.

  SENET BASIM İŞLEMLERİ

   

   

  Taksitlendirilmiş tutarlar için senet bastırılmak istendiğinde   “Tahsil – Tediye” penceresinde, yazdırılmak istenilen senet seçilir ve  butonu

  tıklanır.

  Doldurulması gereken alanlar doldurulduktan sonra, sadece seçilen senet yazdırılabileceği gibi senetlerin tümü, seri bir şekilde de yazdırılabilir.

   

   

  MAKBUZ YAZDIRMA İŞLEMLERİ

  Tahsilat ve Tediye işlemlerinin sonucunda Tahsilat ve Tediye makbuzu yazdırmak için kullanılır. “Tahsil-Tediye” penceresindeki  butonu kullanılır.

  DEKONT YAZDIRMA İŞLEMLERİ

   

  Çek / Senet, Nakit işlem bilgilerinin yer aldığı belgedir.

  “Tahsil-Tediye” penceresindeki  butonu kullanılır.

   

  GENEL BİLGİLER

  Belge No : Düzenlenecek olan belgeye verilmek istenilen belge numarası yazılır.

  Cari Kodu : İşlem yapılmak istenilen carinin kodu seçilir. İşlem yapılacak olan carinin seçilebilmesi için öncelikle "Cari Kartı" penceresinden cariye ait kart oluşturulması gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgi "Cari Kartı" bölümünde "Yeni Bir Cari Kartı Açmak" kısmında anlatılmıştır.) Cari Kodu seçmek için;"Cari Kodu" butonunun hemen yanındaki buton tıklanır veya klavyeden "F2" kısa yol tuşuna basılır ve ekrana "Cari Seç" penceresi gelir.

   

   

  "Cari Kodu"nun onaylanması ile cariye ait adres bilgileri, Tahsil-Tediye penceresine otomatik olarak aktarılacaktır.

  Belge Tarihi : Belgenin düzenlendiği tarih yazılır.

  Belge Tipi : İşlem Tipinin belirlendiği bölümdür.

   

   

  Fiş Tipi Nakit, Çek / Senet seçiminin yapıldığı bölümdür.Nakit olarak tahsilat veya tediye işlemi yapılacak olunursa; “Yeni satır giriş ve değiştirme alanı” nda ilgili alanlar doldurulur ve butonuna basılır. Eğer cari, borcunun bir kısmını nakit olarak ödeyip diğer kısmınada çek verirse öncelikle nakit alınan paranın kaydı yapılır butonuna basılır, çeki kaydetmek için butonuna basılır, çek bilgileri girilir (Ayrıntılı bilgi “Çek / Senet Kayıt İşlemleri” bölümünde anlatılmıştır.),  butonu tıklanır ve son olarakta   butonu tıklanarak tüm belge kayıt edilir.

   

  Burada kaydedilen “NAKİT” işlemleri, carinin hareketlerine ve kasaya işlenir.

   

   

ALFA - Menüler
      Alfa Program Detayları
      Cari Programı?
      Stok Programı?
      Alış Fatura Programı?
      Satış Fatura Programı?
      İrsaliye Programı?
      Tahsilat & Tediye       Programı?
      Çek & Senet Programı?
      Kasa Programı?
      Databank Programı?
      Programın Özellikleri?